heart icon
do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne,

należących do E-FLOOR SP. Z O.O.

 

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający i przekazujący Administratorowi swoje dane osobowe, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail, bądź wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko/ firma Użytkownika/ imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej;
 • adres zamieszkania/ zameldowania/ siedziby/ dostawy;
 • adres korespondencyjny;
 • numer NIP, numer REGON;
 • numer IP komputera;
 • data urodzenia (dobrowolnie);
 • inne treści podane w korespondencji mailowej.

Serwis zbiera informacje i dane osobowe dobrowolnie przekazane przez Użytkownika. Jednakże w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego, podanie danych osobowych jest konieczne.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

 • utworzenia i zarządzania kontem Użytkownika w serwisie e-floor.com.pl (dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • realizacji sprzedaży produktów, na podstawie umowy sprzedaży zawieranej między E-FLOOR a Użytkownikiem (niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów (niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail (dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • związanych z udziałem Użytkownika w akcjach promocyjnych E-FLOOR (dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS w zakresie informowania o przebiegu realizacji zamówienia, reklamacji itd. (niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; prawnie uzasadniony  interes Administratora: szybkość i sprawność obsługi Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu bezpośredniego, personalizowania reklam, badania satysfakcji Użytkownika, zbierania opinii (dobrowolna zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • obsługi zapytań o ofertę, współpracę (prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analiza statystyk i ruchu na stronie www (Serwisie) (prawnie uzasadniony interes Administratora: dbanie o wydajność, atrakcyjność i skuteczność Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienie prawidłowego działania strony www (niezbędne do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora: dbanie o wydajność, atrakcyjność i skuteczność Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe pozyskane od Użytkownika mogą być udostępnione współpracownikom oraz partnerom Administratora, by realizować powyższe cele. Katalog partnerów wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Użytkownik lub z przepisów prawa, tj. m.in.:

 • przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne (przelew online lub za pośrednictwem karty płatniczej);
 • podmioty kredytujące, w celu obsługi płatności odroczonych w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Użytkownika;
 • podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu działań marketingowych (dostawcy narzędzi typu marketing automation, agencje marketingu internetowego);
 • dostawcy rozwiązań IT (usługi telekomunikacyjne, dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, dostawcy hostingu, dostawcy oprogramowania CRM umożliwiającego komunikowanie się z Użytkownikiem drogą elektroniczną);
 • dostawcy usług prawnych i doradczych;
 • dostawcy usług księgowych;
 • podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki (operator logistyczno-magazynowy, którego zadaniem jest przyjęcie i przetworzenie zamówienia, sprawdzenie poprawności, kompletacja, spakowanie i przygotowanie zamówienia do wysyłki);
 • operatorzy sieci komórkowej za pośrednictwem platformy wymiany informacji – w zakresie wysyłania wiadomości SMS z informacją handlową i marketingową, za zgodą Użytkownika;
 • dostawcy systemu zarządzania sprzedażą i integracji z systemami Administratora;
 • dostawca narzędzia typu marketing automation wspierającego proces sprzedaży i komunikacji z Użytkownikiem;
 • operator sieci komórkowej, w celach rejestracji i przechowywania nagrań rozmów (funkcjonujący w oparciu o odrębny regulamin Administratora, tj. Regulamin nagrywania rozmów E-floor sp. z o.o. dostępny pod adresem http://www.rodo.e-floor.com.pl/ lub https://e-floor.com.pl/Regulamin.
 • dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Użytkownika, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej umowie sprzedaży. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to zasadne dla realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Użytkownicy nie mogą podawać danych osobowych innych podmiotów będących Użytkownikami lub niebędących Użytkownikami Serwisu.

W oparciu o dane osobowe Użytkownika, Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach i działaniach w kanałach sprzedaży (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji (mailing, reklamy push, spersonalizowane reklamy, podpowiedzi rekomendowanych produktów). W każdym przypadku Użytkownik może wnieść sprzeciw co do dalszego profilowania.

 

 • PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z JEGO DANYMI OSOBOWYMI

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Użytkownika,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych Użytkownika,
 • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Użytkownika,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 • przenoszenia danych osobowych Użytkownika,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (np. w celach marketingowych), Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym momencie. Zgodę można cofnąć, wysyłając żądanie w wiadomości e-mail na adres: rodo@e-floor.pl.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim te dane są przetwarzane:

 1. dane dotyczące konta w sklepie internetowym E-FLOOR będą przechowywane do momentu usunięcia konta, a w przypadku jego usunięcia Administrator będzie przechowywał dane tylko w niezbędnym zakresie;
 2. dane dotyczące zakupów w sklepie internetowym lub udziału w promocjach będą przechowywane do momentu upłynięcia wynikającego z przepisów prawa okresu przedawnienia roszczeń Użytkownika lub Administratora, związanych z realizacją zakupów w sklepie internetowym, lub upłynięcia okresu, w którym Administrator, zgodnie z przepisami prawa, zobowiązany jest przechowywać dokumenty księgowe, potwierdzające prawidłowość i rzeczywistość transakcji w sklepie internetowym lub dotyczące innych kwestii podatkowych.

 

 1. PLIKI COOKIES

W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które umożliwiają Użytkownikom korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie, jego prawidłowe funkcjonowanie oraz dostosowanie do Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych oraz marketingowych. Tożsamość Użytkownika nie jest identyfikowana na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

Dzięki plikom cookies Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego m.in. w następujących celach:

 • sprawne oraz bezpieczne działanie strony www (Serwisu),
 • prowadzenie statystyki dotyczące korzystania ze strony www (Serwisu),
 • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych,
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, zapamiętywania ustawień strony.

Administrator współpracuje z agencją wykorzystującą Google Analytics – internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google. Podmiot ten może zbierać informacje o aktywności na naszej stronie na podstawie umieszczonych plików cookies.

Użytkownik korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej może w każdej chwili usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości:

Administrator wykorzystuje na stronie internetowej pięć typów plików cookies:

 • Niezbędne do działania strony

Te pliki są niezbędne do działania strony internetowej, dlatego też nie można ich wyłączyć.

 • Funkcjonalne

Te pliki umożliwiają korzystanie z pozostałych funkcji strony internetowej (innych niż niezbędne do jej działania). Ich włączenie daje dostęp do pełnej funkcjonalności strony.

 • Analityczne

Te pliki pozwalają na dokonanie analiz dotyczących sklepu internetowego, co może przyczynić się do jego lepszego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb Użytkowników.

 • Analityczne dostawcy oprogramowania

Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa sklep. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce plików cookies Shoper: https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci-dla-osob-odwiedzajacych-sklepy-internetowe/.

 • Marketing

Dzięki tym plikom możemy prowadzić działania marketingowe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Więcej na temat praw przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem przez E-FLOOR danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis e-floor.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wersja z dnia 07.07.2022 r.

 

 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania - zespół E-floor!

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium